29/10/2018 - Αποστολή αρχείου με εκτελεσμένες εξετάσεις Αξονικών & Μαγνητικών τομογραφιών και Ψηφιακών Μαστογραφιών

  Αθήνα, 29/10/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία υποχρεούνται οι πάροχοι να αποστείλουν αρχείο με τις εκτελεσθείσες εξετάσεις αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών, καθώς και ψηφιακής μαστογραφίας για την περίοδο 15-30 Μαρτίου 2018 σε ψηφιακή μορφή, στην Δ/νση Πληροφορικής του Οργανισμού μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2018.


  Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  26/10/2018 - Συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.

  Αθήνα, 26/10/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
     Κοινοποιούμε τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας στο mononews.gr.
  LINK

                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  26/10/2018 - Εβδομαδιαίο Δελτίο για την Ελληνική Οικονομία του Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 26/10/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
     Κοινοποιούμε το Εβδομαδιαίο Δελτίο για την Ελληνική Οικονομία του Σ.Ε.Β.
  Δημόσια αγαθά εντάσεως εργασίας και χαμηλής ποιότητας…
                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  19/10/2018 - Παράταση στην υποβολή μηνός Σεπτεμβρίου 2018

  Αθήνα, 19/10/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την δοθείσα παράταση στην υποβολή και αποστολή της δαπάνης μηνός 9ου/2018, μέχρι τις 31/10/2018.


  Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  10/10/2018 - Special Report από τον Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 10/10/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  Κοινοποιούμε το Special Report που εξέδωσε ο Σ.Ε.Β..
  Τα ανοικτά δημόσια δεδομένα βασικός πυλώνας του
  ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας
                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook