08/10/2018 - Εξέλιξη δαπανών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 2015-2017

  Αθήνα, 08/10/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Κοινοποιούμε τα οικονομικά στοιχεία που δημοσίευσε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την εξέλιξη του προϋπολογισμού του για τα έτη 2015, 2016 και 2017.


  Εξέλιξη προϋπολογισμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

               Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
       Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  20/09/2018 - Παράταση στην υποβολή του 8ου/2018

  Αθήνα, 20/09/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την δοθείσα παράταση στην υποβολή της δαπάνης μηνός Αυγούστου 2018, από πλευράς παρόχων υγείας.

  Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
               Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
       Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  19/09/2018 - Συνάντηση για την αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων

  Αθήνα, 19/09/2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


     Μετά από προγραμματισμένη συνάντηση που είχαμε με τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κ. Δημ. Τσακίρη για το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών που αφορούν τα παλαιά ασφαλιστικά ταμεία πριν την ενσωμάτωσή τους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για την υπέρβαση της καταληκτικής ημερομηνίας εξόφλησής τους για μία ακόμη φορά,μας ενημέρωσε ότι λόγω του κωλύμματος έγκρισης της ενταλματοποίησης των οφειλών που ετέθη από την πλευρά των επιτρόπων (πάρεδροι) λόγω παρέλευσής της 5ετίας και ως εκ τούτου διαγραφής της οφειλής για όσους δεν είχαν φροντίσει να προσφύγουν δικαστικά για την ακύρωση της παραγραφής, θα φέρουν νομοθετική ρύθμιση μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός Σεπτεμβρίου, η οποία θα θεραπεύει αυτό το κώλυμα εκ μέρους των επιτρόπων και ως εκ τούτου θα προχωρήσουν οι πληρωμές όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών με γοργό ρυθμό.
     Επιπλέον συμφωνήσαμε να εξεταστεί και να συμπεριληφθεί στην ίδια νομοθετική ρύθμιση η άρση της απαίτησης που εκδηλώνεται από πλευράς ΤΣΑΥ για επιβολή πρόστιμων και προσαυξήσεων στις οφειλές των παρόχων προς το εν λόγω ταμείο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συμψηφισμοί που έχουν γίνει με τις οφειλές του ταμείου προς τους παρόχους, απαίτηση η οποία είναι και άδικη και καταχρηστική.
     Τέλος, του ζητήσαμε να παρέμβει δραστικά στην πρωτοφανή και αδικαιολόγητη απαίτηση των υπαλλήλων του ΤΣΑΥ για προσκόμιση στοιχείων από τους ίδιους τους παρόχους όταν προκύπτει κάποια παλαιά οφειλή, ώστε να προσδιορίσουν το ύψος της οφειλής που έχουν οι πάροχοι προς το εν λόγω ταμείο, για να μπορέσουν να τους εκδώσουν στη συνέχεια ασφαλιστική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής, αίτημα που έγινε και αυτό αποδεκτό.


               Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
       Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  18/09/2018 - Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας του Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 18/09/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
      Κοινοποιούμε το Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας του Σ.Ε.Β..
  Τα διαρθρωτικά προβλήματα εμποδίζουν την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας
               Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
       Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  12/09/2018 - Προσκόμιση πιστωτικών τιμολογίων για claw back

  Αθήνα, 12/09/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
      Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την προσκόμιση των πιστωτικών τιμολογίων που αφορούν τα ποσά του claw back.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
               Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
       Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook