25/06/2023 - Άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα ένταξης στη ρύθμιση του claw back έτους 2020 σε έως 120 δόσεις

  Αθήνα, 25/06/2023

  Κοινοποίηση

  Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 3998/Β/22-06-2023 με το οποίο ενεργοποιείται ξανά η δυνατότητα ένταξης σε ρύθμιση των παρόχων υγείας που δεν το είχαν ήδη κάνει για τα ποσά που τους έχει καταλογίσει ο ΕΟΠΥΥ για το claw back έτους 2020.

  Επιπλέον, κοινοποιούμε σχετική ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με την οποία η νέα καταληκτική ημερομηνία ένταξης σε ρύθμιση ορίζεται η 7η Ιουλίου 2023.

  Για την αποδοχή της ρύθμισης των οφειλόμενων ποσών σε έως 120 δόσεις οι πάροχοι θα πρέπει να συνδεθούν με τους κωδικούς τους :

  https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInbox/faces/login.xhtml

  ΦΕΚ 3998/Β'/22-06-2023

  Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ

   

  20/06/2023 - Επιστολή Συντονιστικού Οργάνου φορέων ΠΦΥ για τη διενέργεια των rapid tests

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων (ΠΟΣΚΕ)
  Χαρ. Τρικούπη 12,Ηλιούπολη Τ.Κ 16346, ΤΗΛ.210-9959181,FAX:210-9916854

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ)
  Πανεπιστημίου 56, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3304298

  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ)
  Πανεπιστημίου 58, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, ΤΗΛ 210.3306487

  Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ιατρικών Εταιρειών και Πολυϊατρείων (ΠΑΝΙΔΙ)
  Τσόχα 15-17, Αθήνα, Τ.Κ. 11521, ΤΗΛ. 2106855949

  Ένωση Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΕΝ.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
  Πατησίων 210, Αθήνα, Τ.Κ. 10446, ΤΗΛ. 2610639539

  Προς
  ΠΙΣ
  Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας
  Επιστημονικές και Επαγγελματικές Ενώσεις

   

  Αθήνα, 20/06/2023

  Τα rapid tests για οποιοδήποτε νόσο πρέπει να πραγματοποιούνται από αδειοδοτημένους ιατρικούς φορείς Π.Φ.Υ.

  Το Συντονιστικό Όργανο φορέων Π.Φ.Υ. στηρίζει τις ενέργειες της ΠΟΣΙΠΥ και του ΣΙΔΕΙΔΕΛ αναφορικά με την μη διενέργεια των rapid tests (είτε αφορά τον Covid 19, είτε τον H1N1, είτε το strep test, είτε τα chlamydia test κλπ) από τα φαρμακεία. Πρόκειται για αμιγώς ιατρικές πράξεις, και για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι αντίκειται στην ιατρική δεοντολογία το να πραγματοποιούνται εξετάσεις σε μη αδειοδοτημένους ιατρικούς φορείς Π.Φ.Υ.
  Επιπλέον, θυμίζουμε ότι το Συντονιστικό Όργανο φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έχει αποστείλει επιστολή από τις 27/04/2023 όπου ζητήθηκε από τον Υπουργό Υγείας να καταργήσει τη δυνατότητα διενέργειας rapid test για τον κορωνοϊό από τα φαρμακεία, αφού πλέον δεν συντρέχει καμία επείγουσα και επιτακτική ανάγκη να πραγματοποιούνται από μη αδειοδοτημένους φορείς τέτοιου είδους εξετάσεις.
  Ζητάμε ξανά, από τον επόμενο Υπουργό Υγείας, να προβεί σε αυτήν την αυτονόητη κατάργηση της δυνατότητας διενέργειας των rapid test από τα φαρμακεία, ρητά ως μη εξουσιοδοτημένους φορείς παροχής ιατρικής φροντίδας, για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας!
  Τέλος, ζητάμε από τον ΠΙΣ, όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους και όλους τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς να βγάλουν οδηγίες ώστε τα μέλη τους να αποδέχονται αποτελέσματα τέτοιων εξετάσεων μόνο από αδειοδοτημένους φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και με υπογραφή του επιστημονικά υπεύθυνου ιατρού όπως επιβάλει η νομοθεσία και η ορθή ιατρική πρακτική.
  Άλλωστε οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή ή συνδρομή για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι ασθενείς μετά από ύπαρξη θετικού test πρέπει να δίνονται αποκλειστικά από ιατρό.

  Παρακαλούμε θερμά για τις ενέργειές σας.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΚΕ                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΙΠΥ
    Φ.Ν.ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ                             Θ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΙΔΙΚ                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΙΔΙ
  Ι.ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ                                           Δ. ΦΑΣΙΤΣΑΣ

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ
  Α. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ

  12/06/2023 - Αίτημα ΠΑΣΙΔΙΚ για εκ νέου ένταξη στη ρύθμιση των δόσεων του claw back 2020

  Προς
  Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, κα Θ. Καρποδίνη

   

  Αθήνα, 12/06/2023
  Αρ. Πρωτ. : 72

  Αίτημα για εκ νέου ένταξη στη ρύθμιση για τα οφειλόμενα του claw back έτους 2020


  Αξιότιμη κυρία Διοικήτρια,
  Την Παρασκευή κοινοποιήθηκαν τα σημειώματα για τον αριθμό των δόσεων και τα σχετικά ποσά για τα οφειλόμενα του claw back έτους 2020.
  Δυστυχώς κάποιοι πάροχοι αντιλήφθηκαν ότι ενώ είχαν κοινοποιηθεί οι σχετικές οδηγίες από τον ΕΟΠΥΥ τον Δεκέμβριο του 2021, δεν είχαν υποβάλλει έγκαιρα το αίτημα για την ένταξή τους στη ρύθμιση αυτών των οφειλομένων, όπως προέβλεπε το ΦΕΚ 5436 Β΄/22-11-2021.
  Παρακαλούμε θερμά να δοθεί εκ νέου η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση των οφειλομένων για τους παρόχους υγείας, διότι σε διαφορετική περίπτωση, η άμεση είσπραξη αυτών των ποσών από τις πληρωμές τους θα απέβαινε καταστροφική.

   

  Μετά τιμής

        Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας
  Ιωάννης Καραμηνάς                  Ιωάννης Μάκκας

  20/05/2023 - Ανταπόκριση κομμάτων σε αίτημα του Συντονιστικού Οργάνου για την κοινοποίηση των προγραμμάτων τους για την Υγεία

  Αθήνα,20/05/2023

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


  Κοινοποιούμε το Πρόγραμμα Υγείας των κομμάτων της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και του Όραμα Ελλάδος μετά από ανταπόκρισή τους σε σχετικό αίτημα του Συντονιστικού Οργάνου φορέων Π.Φ.Υ.


  Πρόγραμμα Υγείας ΝΔ
  Πρόγραμμα Υγείας ΣΥΡΙΖΑ - Θέσεις για ΠΦΥ
  Πρόγραμμα Υγείας ΠΑΣΟΚ
  Πρόγραμμα Υγείας Όραμα Ελλάδας