25/09/2017 - Νέος Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  Αθήνα, 25/09/2017

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


  Αγαπητά μέλη,
  Έπειτα από διαβουλεύσεις τεσσάρων και πλέον ετών, αλλά και έντονου lobbying από τα εμπλεκόμενα μέρη, υιοθετήθηκε ο Νέος Κανονισμός για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  Ο Νέος Κανονισμός, ο οποίος θα εφαρμοσθεί άμεσα σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ (χωρίς να απαιτείται εσωτερική νομοθετική εναρμόνιση) στις 25 Μαΐου 2018, αλλάζει ριζικά το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων διευρύνοντάς το. Η προστασία των δεδομένων αποτελεί πλέον θεμελιώδες δικαίωμα που προστατεύεται ενιαία όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που προβλέπει ο Κανονισμός είναι υψηλότατες και μπορεί να φτάσουν έως τα 20 εκατομμύρια Ευρώ ή το 4% του παγκοσμίου τζίρου της επιχείρησης.
  Η προσαρμογή όλων των παρόχων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ) στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο είναι υποχρεωτική και κρίνεται αναγκαία, δεδομένου του επιχειρηματικού αντικειμένου τους, δηλαδή της παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ, για τις οποίες διενεργείται καθημερινά επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Κύριες μορφές επεξεργασίας, στην προκειμένη περίπτωση, αποτελούν, όχι μόνο η συλλογή και αποθήκευση των ευαίσθητων και μη προσωπικών δεδομένων, αλλά και η διακίνηση αυτών, ανάγκη απορρέουσα από την αναπτυχθείσα συνεργασία των ανωτέρω παρόχων τόσο με ασφαλιστικούς οργανισμούς και εταιρείες όσο και με άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στο πλαίσιο συναφθεισών συμβάσεων συνεργασίας.
  Οι νομικοί σύμβουλοι του Συνδέσμου μας σε συνεργασία με πιστοποιημένο εκπαιδευτικό οργανισμό, προκειμένου να διασφαλίσουν τα μέλη μας και την αποφυγή της επιβάρυνσης τους με τα υψηλότατα πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του Κανονισμού, δημιούργησαν ένα εξειδικευμένο, πρωτοποριακό και εξόχως φιλικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης των στελεχών των φορέων Π.Φ.Υ, προκειμένου να αποκτήσουν οι ίδιοι την σχετική τεχνογνωσία και να προσαρμόσουν με επιτυχία τις εφαρμοζόμενες ως σήμερα διαδικασίες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ στις επιταγές του Νέου Κανονισμού.
  Στο ενημερωτικό φυλλάδιο κατωτέρω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και την φόρμα συμμετοχής.


         Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  22/09/2017 - Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 22/09/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Σας κοινοποιούμε το Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β., προς ενημέρωσή σας.
  Στροφή στις επενδύσεις. Αλλά πώς;

   Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός  

  20/09/2017 - Ενημέρωση στοιχείων επικοινωνίας στο e-ΔΑΠΥ

  Αθήνα, 20/09/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Σας κοινοποιούμε  ενημέρωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. :
  ¨ Στο πλαίσιο της υλοποίησης δράσεων για την εξασφάλιση της άμεσης και ποιοτικής πληροφόρησης των παρόχων αναφορικά με την εξέλιξη της πορείας εκκαθάρισης των δαπανών τους, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει ενεργοποιήσει λειτουργία αποστολής μηνυμάτων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.
  Προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής αποστολή των μηνυμάτων, παρακαλούμε όπως πληροφορήσετε τα μέλη σας :
     Για την άμεση ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας τους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (e-mail), στην εφαρμογή e-ΔΑΠΥ.
  Ο έλεγχος στοιχείων γίνεται με την ενεργοποίηση της επιλογής «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», η οποία βρίσκεται στην εφαρμογή υποβολής e-ΔΑΠΥ. ¨

   

         Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  18/09/2017 - Υποβολή Δαπανών Ευρωπαίων Ασφαλισμένων

  Αθήνα, 18/09/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία μας ενημερώνουν για τη νέα διαδικασία υποβολής των δαπανών των Ευρωπαίων ασφαλισμένων, προς ενημέρωσή σας.


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

         Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  18/09/2017 - Παράταση υποβολής και αποστολής δαπανών 8ος/2017

  Αθήνα, 18/09/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία μας ενημερώνουν για τη δοθείσα παράταση υποβολών και αποστολής των δαπανών μηνός Αυγούστου μέχρι τις 02/10/2017, προς ενημέρωσή σας.


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
         Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  Page 1 of 237

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook