Pasidik-Logo

  
  
  
  • 1
  • 2

Αθήνα, 20/08/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


   Σας ενημερώνουμε ότι εξεδόθη η Π.Ο.Λ. 1191/12-08-2014 από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων η οποία ρυθμίζει την φορολογική αντιμετώπιση των περικοπών του rebate και claw back έτους 2013, την οποία και σας κοινοποιούμε.
   Επίσης στον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο 4281/2014 και στο άρθρο 6 δίνεται το δικαίωμα μετά από έκδοση Υπουργικής Απόφασης να ρυθμιστεί η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών παρελθόντων ετών, ενώ στο άρθρο 234 πάλι μετά από έκδοση Υπουργικής Απόφασης μπορούν να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν τα παραρτήματα των πολυϊατρείων του Π.Δ. 84/2001.

Π.Ο.Λ. 1191/2014 (Μορφή pdf)
Νόμος 4281/2014 (Μορφή pdf)   

  Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                  Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                         Βιοχημικός

Αθήνα, 20/08/2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

   Σας κοινοποιούμε τις δύο νέες Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν η μεν πρώτη τα μέτρα ελέγχου της συνταγογράφησης και εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων, η δε άλλη τις αλλαγές στα ποσά επιστροφής (rebate) του άρθρου 100, παρ. 5 του Ν. 4172/2013, προς ενημέρωση σας.
   Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας θα συνεδριάσει όπως έχουμε προγραμματίσει και προαναγγείλει από πολύ καιρό πριν, την προσεχή Τετάρτη 27/08/2014 και θα σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις. Μέχρι τότε αναμένουμε τις εξουσιοδοτήσεις σας για την καταγγελία της σύμβασης.

Φ.Ε.Κ. 2243/Β’ / 2014 (Μορφή pdf)
Φ.Ε.Κ. 2247 /Β’ /2014 (Μορφή pdf) 

    Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                  Ιωάννης Καραμηνάς

Ιατρός Ακτινολόγος                                         Βιοχημικός

Αθήνα, 19/08/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

  

    Μετά τη δημοσίευση της Π.Ο.Λ. 1191/12-08-2014 από την Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, που αφορά την φορολογική μεταχείριση των ποσών που μας αρπάζουν πίσω μέσω του rebate και claw back για το έτος 2013, σας κοινοποιούμε την άποψη του νομικού συμβούλου του Συνδέσμου μας, για να διευκολυνθεί περαιτέρω η κάθε μονάδα μέλος μας στους φορολογικούς και νομικούς χειρισμούς της, αναφορικά με το παραπάνω θέμα.
   Σχετικά με την πρόσφατα δημοσιευθείσα ΠΟΛ 1191/2014 (φορολογική μεταχείριση ποσών clawback και rebate) και κατά πόσον η «πρόβλεψη» στον ισολογισμό συνιστά αποδοχή τους η γνώμη μας έχει ως εξής:
   Σύμφωνα με την παράγραφο Α7 της ΠΟΛ 1191/12.8.2014 (φορολογική μεταχείριση ποσών clawback και rebate) «δύναται» να γίνει «πρόβλεψη» των ποσών επιστροφής «στη χρήση που αφορούν» και σε αυτή την περίπτωση «βαρύνουν τη χρήση αυτή». Ειδάλλως, θα βαρύνουν την χρήση κατά την οποία θα εκδοθεί το σχετικό πιστωτικό τιμολόγιο.
    Σε σχέση με τον ΦΠΑ, δεν μπορεί να γίνει σχετικός συμψηφισμός και αφαίρεσή του σχετικού ποσού επί της εκπτώσεως, με σχετική αλλαγή στις υποβληθείσες δηλώσεις, αλλά αντίθετα αυτό θα γίνει μετά την έκδοση του σχετικού πιστωτικού τιμολογίου και για την χρήση κατά την οποία θα εκδοθεί αυτό.
   Τέλος ορίζεται ότι τα πιστωτικά τιμολόγια εκδίδονται στην τρέχουσα χρήση έστω και εάν αφορούν συναλλαγές προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου κατά το παράδειγμα των πιστωτικών τιμολογίων κατά την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου (περιόδου 2007 - 2011).
   Επίσης, το άρθρο 448 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει ότι τα βιβλία τα οποία οι έμποροι και άλλοι επαγγελματίες τηρούν κατά τον εμπορικό νόμο ή από άλλες διατάξεις, εφόσον όμως έχουν συνταχθεί κατά τον νόμιμο τύπου, αποτελούν μεταξύ εμπόρων ή άλλων προσώπων υποχρεωμένων να τηρούν όμοια βιβλία πλήρη απόδειξη για όσα αναφέρονται σε αυτά, επιτρεπομένης της ανταπόδειξης.
   Υφίσταται βεβαίως απόρρητο των λογιστικών βιβλίων όμως αυτό κάμπτεται υπέρ του προϊσταμένου της αρμόδιας της Δ.O.Y. Εξαιρετικά, επιπλέον, επιτρέπεται και σε άλλους φορείς του στενού πυρήνα του δημοσίου μόνο όταν υπάρχει θέμα προστασίας του δημοσίου συμφέροντος καθώς επίσης στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά την αναζήτηση ασφαλιστικών εισφορών ή άλλων νομίμων δικαιωμάτων τους. Συνεπώς, ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να ζητήσει και να λάβει γνώση των εμπορικών βιβλίων των παρόχων υγείας.
   Σχετικά με το εάν η «πρόβλεψη» στα λογιστικά βιβλία ισοδυναμεί με αναγνώριση της οφειλής η άποψή μου είναι ότι παρότι η «πρόβλεψη» δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική, εν τούτοις αφορά νομοθετημένη «επιστροφή» υπολογισμένη με αναλυτικό σημείωμα. Εφόσον κατά τον χρόνο της πρόβλεψης δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση η οποία να αναστέλλει την εκτέλεση της πράξεως του ΕΟΠΥΥ, τότε αυτή είναι σε ισχύ, ανεξαρτήτως εάν ο διοικούμενος συμφωνεί με αυτήν ή όχι. και ανεξαρτήτως του εάν την έχει προσβάλλει ή όχι. Συνεπώς, κατά την γνώμη μου το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά ως θέμα φορολογικής / λογιστικής τάξεως και όχι ως θέμα ουσίας αποδοχής της «επιστροφής».
   Εάν δεν είναι αναγκαίο από οικονομικής απόψεως να γίνει η σχετική «πρόβλεψη» τότε η ασφαλής απάντηση θα ήταν να μην γίνει και να περιμένετε την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου αφού η ΠΟΛ δίνει την σχετική δυνατότητα. Τότε η έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου θα πρέπει να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο (επιφύλαξη κτλ). Εάν έχει οικονομικά οφέλη η «πρόβλεψη» τότε θα πρότεινα να γίνει σαφές ότι πρόκειται για φορολογική/ λογιστική τακτοποίηση σε σχέση με νόμιμη υποχρέωση και σε ουδεμία περίπτωση συνιστά αναγνώριση της οφειλής ή παραίτηση από τα ασκηθέντα ένδικα μέσα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με μια εγγραφή στα λογιστικά βιβλία ή με ένα πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου έτσι ώστε να τεκμηριωθεί σαφώς η πρόθεση της εταιρείας κατά την κατάρτιση της «προβλέψεως».   

 

  Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                  Ιωάννης Καραμηνάς

Ιατρός Ακτινολόγος                                         Βιοχημικός

Αθήνα, 04/08/2014

Προς
Υπουργό Υγείας                                                                                                                                                                                     Αρ. Πρωτ. : 19
κ. Μ. Βορίδη


ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ


   Αναγκάζομαι να κάνω αυτήν την  ανοιχτή παρέμβαση, επειδή πληροφορήθηκα ότι στην πρόσφατη συνάντησή σας με το Προεδρείο του Ι.Σ.Α., δεσμευτήκατε να εκδώσετε άμεσα Υπουργική Απόφαση η οποία θα επιβάλλει στου παρόχους εργαστηριακής ιατρικής που είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πλαφόν ανά πάροχο για τις διαγνωστικές εξετάσεις που διενεργούν στους ασφαλισμένους του Οργανισμού, αποδεχόμενος μάλιστα το παραπλανητικό τέχνασμα που επινόησαν κάποιοι «φωστήρες», βάσει του οποίου οι πάροχοι να είναι υποχρεωμένοι να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του Οργανισμού τις τρείς πρώτες εβδομάδες κάθε μήνα με χρήση του παραπεμπτικού και με «κούρεμα» τις αποζημίωσής τους όταν ξεπεραστεί το πλαφόν μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα και μόνο την τελευταία εβδομάδα να μπορούν να αρνηθούν την υπηρεσία με χρήση παραπεμπτικού και να απαιτούν ελεύθερη αμοιβή, μία θλιβερή επινόηση η οποία εξευτελίζει ασφαλισμένους και παρόχους από το συνεχές κυνηγητό και κρυφτούλι.
   Σας θυμίζω ότι εσείς ανήκετε στην φιλελεύθερη παράταξη η οποία υπηρετεί τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Δεν μπορείτε λοιπόν στο βωμό της όποιας σκοπιμότητος, να καταργείτε το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής του εργαστηρίου από τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αφενός και να αφαιρείτε το κίνητρο μεταξύ των παρόχων για ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας αφετέρου, κίνητρο το οποίο σε τελευταία ανάλυση αν δεν υπάρχει, καταλήγει επίσης να ζημιώνει  τους ασφαλισμένους του Οργανισμού αφού πλήττει άμεσα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και την αξιοπιστία των εξετάσεων.
   Αγνοείστε λοιπόν τις υποκριτικές φωνές κάποιων Ιατρικών συλλόγων που για λόγους καθαρά ψηφοθηρικούς έχουν μετατρέψει τα επιστημονικά μας όργανα σε συντεχνίες, εξυπηρετώντας τα πρόσκαιρα ιδιοτελή συμφέροντα κάποιων μελών τους και αδιαφορώντας πλήρως για τα συμφέροντα των ασφαλισμένων, του υγιούς ανταγωνισμού και για τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Εξάλλου, κανένα από τα μικρά εργαστήρια δεν έκλεισε τα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχε το πλαφόν ανά πάροχο, ενώ σε περιόδους οικονομικής κρίσης και αντίθετα από ότι διατείνονται κάποιοι, μία μικρή εργαστηριακή μονάδα είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμη από μία μεγάλη η οποία διαθέτει πολυάριθμο προσωπικό, μεγαλύτερες εγκαταστάσεις και περισσότερα πανάκριβα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
   Όσον αφορά στην επιβολή του ληστρικού μέτρου που βαρβαριστί ονομάζεται claw back και μεταφραζόμενο στην σπουδαία γλώσσα μας η οποία αποδίδει επακριβώς το νόημα των λέξεων λέγεται αρπάζω πίσω, έχω εξηγήσει και σε εσάς και στον προκάτοχο σας Υπουργό αλλά και πάμπολλες φορές στον γραπτό και προφορικό μου λόγο ότι, εκτός από ανήθικο και άδικο μέτρο είναι ένα λάθος μέτρο και όπως γνωρίζετε τα λάθη πληρώνονται και κάποιες φορές πολύ ακριβά.
   Κλείνοντας την επιστολή μου αυτή δεν μπορώ να μην εκφράσω την απορία μου για την μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στην εφαρμογή των μέτρων που σας έχουμε αποστέλλει και τα οποία περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό την σπατάλη των διαγνωστικών εξετάσεων, μέτρα τα οποία δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη σωστή εκτέλεση του προϋπολογισμού τουλάχιστον του β’ εξαμήνου τρέχοντος έτους, ενώ όπως έχει γίνει αποδεκτό από όλους, τα ποσά τα οποία δεν πληρώνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις ανύπαρκτες δημόσιες δομές εργαστηριακής ιατρικής, να δοθούν στους ιδιώτες παρόχους οι οποίοι εξυπηρετούν το σύνολο σχεδόν των ασφαλισμένων του Οργανισμού ακόμα και μέχρι σήμερα και πιθανότατα για όλο το τρέχον έτος.

Μετά τιμής
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας
Ιατρός Ακτινολόγος
Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.

Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Twitter