Pasidik-Logo

  
  
  
  • 1
  • 2


Αθήνα, 20/01/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


   Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Σωτ. Μπερσίμη, πραγματοποιήθηκε συνάντησή μας την Τρίτη 17/01/2017 στα γραφεία του Οργανισμού, κατά τη διάρκεια της οποίας ενημερωθήκαμε για τις ενέργειες που έχουν γίνει από τη Διοίκηση του Οργανισμού μέσω των οποίων ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκσυγχρονίζεται, οργανώνεται καλύτερα και βελτιώνει τις υπηρεσίες του τόσο προς τους ασφαλισμένους του, όσο και προς τους παρόχους με τους οποίους συνεργάζεται, κυρίως όμως η συνάντηση είχε ως αντικείμενο την έγκαιρη ενημέρωση μας σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών του Οργανισμού για το τρέχον έτος 2017.
   Πιο συγκεκριμένα ενημερωθήκαμε ότι :
1)    Οι πληρωμές των απαιτήσεων των παρόχων θα συνεχιστούν με κανονικό ρυθμό όπως και την περασμένη χρονιά, κατά την οποία υπήρξε ομαλοποίηση στις πληρωμές μας σε μεγάλο βαθμό, όπως ομολογούν όλοι οι καλοπροαίρετοι πάροχοι, με τάση μάλιστα βελτίωσης, αφού η καινοτόμα διαδικασία του δειγματοληπτικού ελέγχου για την οριστική εκκαθάριση των απαιτήσεών μας συνεχίζεται απρόσκοπτα και οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων προς τον Οργανισμό προωθούνται κανονικά.
2)    Οι απαιτήσεις για το μήνα Σεπτέμβριο 2016 θα παρακρατηθούν για να συμψηφιστούν με το claw back της ιδίας χρονιάς και επειδή οι συνολικές απαιτήσεις μας για όλο το έτος 2016 δεν φαίνεται να ξεπερνούν κατά πολύ το όριο των 314 εκατομμυρίων ευρώ, η παρακράτηση ενός ακόμη μηνός που πιθανότατα θα απαιτηθεί για συμψηφισμό, αυτή θα γίνει τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.
3)    Θα συνεχιστεί και το τρέχον έτος η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των παλαιών ταμείων (προ συστάσεως Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με τον ΤΑΠ-ΟΤΕ και τα άλλα ταμεία κοινής ωφέλειας να παίρνουν σειρά μετά τον Ο.Ν. ο οποίος έχει εξοφλήσει σχεδόν όλους τους παρόχους από τον περασμένο Δεκέμβριο και θα ακολουθήσει ο Ο.Π.Α.Δ. ο οποίος μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου θα έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις που έχει μέχρι το τέλος του έτους 2011 (τελευταίο έτος λειτουργίας του).
4)    Τα υπόλοιπα του 10% που οφείλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για  τα έτη 2012-2015 λόγω του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου που εφάρμοζε μέχρι το τέλος του 2015 για την πληρωμή των παρόχων, θα συμψηφιστούν με το υπόλοιπο της υπέρβασης το δαπανών αυτών των ετών, ώστε να εξαλειφθεί η οποία υπέρβαση (claw back) εναπομένει ακόμη για αυτά τα τέσσερα χρόνια (2012-2015).
5)    Αναμένεται σύντομα να υπογραφεί Υπουργική Απόφαση η οποία θα διαχωρίζει τον κωδικό 0671.01 σε δύο μεγάλες κατηγορίες οι οποίες θα έχουν η κάθε μία το δικό της χρηματικό όριο, με την κατηγορία απεικονιστικών εξετάσεων να διαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες, οι οποίες θα έχουν και αυτές συγκεκριμένα όρια δαπανών, πέραν των οποίων θα εφαρμόζεται περικοπή (claw back).
6)    Θα διαχωριστούν από τον κωδικό μας οι δαπάνες που αφορούν τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίες θα αποζημιώνονται από ξεχωριστό κωδικό, ενώ θα παραμείνουν και για το 2017 τα επιπλέον 12 εκατομμύρια ευρώ που είχαν προστεθεί στο όριο μας και το 2016 και κατ’ αυτόν τον τρόπο οι δαπάνες του κωδικού μας μαζί με τα 26 εκατομμύρια των κλινικοεργαστηριακών εξετάσεων, συν τις δαπάνες για το PET-CT και τα ραδιοφάρμακα που μπαίνουν στον κωδικό μας, αναμένεται να φθάσει τα 350 εκατομμύρια ευρώ.
7)    Δρομολογείται η έκδοση βεβαίωσης οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους παρόχους, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το συμψηφισμό οφειλών προς το Δημόσιο ή Ασφαλιστικούς οργανισμούς.
8)    Σχεδιάζεται εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (τιμολόγιο) καθώς και άλλων παραστατικών, ενώ είναι σε εξέλιξη η εφαρμογή του μέτρου της χρήσης κάρτας με PIN από όλους τους ασφαλισμένους του Οργανισμού.
9)    Τέλος θα προχωρήσει άμεσα η υπογραφή μίας νέας σύμβασης συνεργασίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με όλους τους παρόχους, μία εξέλιξη την οποία ο Σύνδεσμός μας απαιτεί να πραγματοποιηθεί από την αρχή της περασμένης χρονιάς, ώστε να είναι ξεκάθαροι οι όροι και οι προϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ των δύο συνεργαζόμενων μερών, που θα έχει ως αποτέλεσμα οι ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας να γνωρίζουν το περιβάλλον και τους κανόνες δραστηριοποίησής τους, για να μπορούν να προγραμματίζουν τις υποχρεώσεις τους, τις ανάγκες τους και να σχεδιάζουν τις μελλοντικές τους κινήσεις.
   Μετά και τις παραπάνω εξελίξεις, αυτός ο μεγάλος Οργανισμός ο οποίος εξυπηρετεί πάνω από 10 εκατομμύρια ασφαλισμένους, υπό την καθοδήγηση του νέου Προέδρου, με μεθοδικότητα και σκληρή δουλειά από τον ίδιο και το υπόλοιπο προσωπικό του Οργανισμού, οργανώνεται κάθε ημέρα όλο και περισσότερο, τακτοποιεί τις πολλές εκκρεμότητες του παρελθόντος, εξορθολογίζει τις δαπάνες του περιορίζοντας τις σπατάλες και την προκλητή ζήτηση, λειτουργεί με διαφάνεια και δημοκρατία, βελτιώνει το περιβάλλον δραστηριοποίησης μας και τη σχέση μας με τον Οργανισμό και προστατεύει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων του, αλλά και τον υγιή ανταγωνισμό των συνεργαζόμενων με αυτόν παρόχων, δηλαδή με άλλα λόγια προστατεύει στην πράξη το δημόσιο συμφέρον.     

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

Αθήνα, 09/01/2017

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

      Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την ενεργοποίηση των εξετάσεων που αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. 3458/Β’/26-10-2016) στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, προς ενημέρωση σας.

 

LINK
     Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

Αθήνα, 04/01/2017

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


   Σας κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 241/Α’/23-12-2016 στο οποίο υπάρχουν διατάξεις που αφορούν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο άρθρο 34 (σελ.9986-9990), προς ενημέρωση σας.

Φ.Ε.Κ. 241/Α’/23-12-2016
   
     Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

Αθήνα, 03.01.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΑΣΙΔΙΚ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 86 ΝΕΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η Κυβέρνηση με την υπ’ αριθμ. 76492/13.10.2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Κοστολόγηση και ανακοστολόγηση ιατρικών πράξεων», εισάγει 86 νέες εξετάσεις στις καλύψεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποκοστολογόντας τις βεβαίως κατά πάγια τακτική προσφάτως.
Το γεγονός της υποκοστολόγησης των εξετάσεων αυτών έχει μικρή σημασία όταν ληφθεί υπόψη το πλαίσιο εντός του οποίο ελήφθη αυτή η απόφαση και το γεγονός ότι αυτές δεν πρόκειται να αποζημιωθούν καν.
Η απόφαση αυτή είναι μνημείο λαϊκισμού, παραπλάνησης της κοινής γνώμης και νομοθέτησης με επικοινωνιακούς και μόνο όρους. Επί της ουσίας, εφαρμόζεται δήθεν «κοινωνική πολιτική» με δαπάνες όμως των ιδιωτών παρόχων!
Αναφέρει, το δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας: «Όσο αφορά στην κοστολόγηση, είναι η πρώτη φορά που κοστολογούνται 86 ιατρικές πράξεις, η δαπάνη των οποίων έως τώρα επιβάρυνε τους ασθενείς, ενώ στο εξής θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ». Και συνεχίζει: «Παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, η κυβέρνηση με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα των οικονομικά αδύναμων στρωμάτων, προχωρά στη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία διασφαλίζουν την ισότιμη και καθολική πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες Υγείας αλλά και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος».
Ο Γκέμπελς θα ήταν υπερήφανος για τις ικανότητες των κκ. Ξανθού και Πολάκη στην διαστρέβλωση της πραγματικότητας!
Η αλήθεια είναι ότι ουδέν ποσό έχει προβλεφθεί για την αποζημίωση αυτών των εξετάσεων, η διενέργειά των οποίων θα επιβαρύνει εξολοκλήρου τους ιδιώτες παρόχους που θα τις διενεργήσουν.
Το αναφέρει άλλωστε χαρακτηριστικά η ίδια η απόφαση στο προοίμιό της: «Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες υπόκεινται στα καθορισμένα όρια δαπανών του Μ.Π.Δ.Σ.».
Δηλαδή, οι ιδιώτες πάροχοι θα καταβάλλουν μέσω αυξημένου clawback και rebate το επιπλέον κόστος!
Ο Σύνδεσμός μας προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση αυτή που επιτάσσει τις υπηρεσίες μας.
Ευελπιστούμε ότι οι δικαστές θα αρθούν επιτέλους στο ύψος του λειτουργήματός τους και θα κάνουν πράξη τα λόγια του Κωνσταντίνου Ρακτιβάν στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 17 Μαΐου 1929 σχετικά με τον ρόλο του ΣτΕ:
«Ο επιδιωκόμενος ούτος σκοπός λίαν ευγλώττως και εν δυσυπερβλήτω λαγωνισμώ συνοψίζεται εις την φράσιν: «να καταστήσωμεν την ημετέραν χώραν κράτος δικαίου» ή «πολιτείαν δικαίου», ειδικώς δε εις ό,τι αφορά την Διοίκησιν».

Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Twitter