Pasidik-Logo

  
  
  
  • 1
  • 2

Αθήνα, 27/02/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

   Σας κοινοποιούμε Δελτίο Τύπου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναφορικά με τις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου που προσκομίζει ο Οργανισμός στους παρόχους υγείας, προς ενημέρωση σας.

Δελτίο Τύπου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Μορφή pdf)   

   Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας            Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                      Βιοχημικός

Προς
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Παν. Κουρουμπλή
Αναπλ. Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό

Αθήνα, 20/02/2015
Αρ. Πρωτ. : 31

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ


   Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,  

  Επειδή ο χρόνος περνάει γρήγορα και τα εκκρεμεί θέματα που υπάρχουν πρέπει να διευθετηθούν γιατί κάποια εξ αυτών είναι επείγοντα, όπως η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ο τρόπος συνεργασίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τους παρόχους εργαστηριακής ιατρικής (Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια), παρακαλούμε όπως καθορίσετε το συντομότερο δυνατόν την ημερομηνία συνάντησής μας, για να δρομολογούνται οι λύσεις αυτών των εκκρεμοτήτων, οι οποίες σε τελευταία ανάλυση ωφελούν πρωτίστως το κοινωνικό σύνολο.
  Για την καλύτερη προετοιμασία της συνάντησης μας, σας παραθέτουμε υπό τύπο υπομνήματος τα θέματα που επιθυμούμε να εξετάσουμε.
   Θέματα :
   Α) Αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών (παλαιών και νέων) προς τους παρόχους εργαστηριακής ιατρικής.
   Β) Τρόποι συνεργασίας των ιδιωτικών εργαστηριακών μονάδων (Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια) με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
   Γ) Οικονομικός και ιατρικός έλεγχος ετών 2012,2013 και 2014 από Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες.
   Δ) Ισοδύναμα και δίκαια μέτρα στην θέση του ανήθικου, αυταρχικού και αντιδημοκρατικού μέτρου του claw back.
   Ε) Εναλλακτικές προτάσεις στην θέση των άδικων και αντιαναπτυξιακών μέτρων του ανώτατου ορίου δαπανών (plafond) και των εκπτώσεων (rebate).
 

 Μετά τιμής  

    Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας            Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                      Βιοχημικός

Αθήνα, 18/02/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

  Το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου μας στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την συγκρότηση του σε σώμα, αποφάσισε να υποβάλει αίτημα για άμεση συνάντηση με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, λόγω των πολλών εκκρεμών θεμάτων που έχουν παραμείνει από την θητεία της προηγούμενης Κυβέρνησης, με κυρίαρχα θέματα τον τρόπο συνεργασίας των παρόχων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την αποπληρωμή των οφειλών (παλαιών και νέων) των Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστηρίων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού.
   Επίσης αποφάσισε να συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα και εκτάκτως όποτε παραστεί ανάγκη ένεκα επειγόντων θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.
   Όπως γνωρίζετε, τα μέλη μας μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Συνδέσμου μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με την Γραμματεία, χωρίς να έχουν όμως δικαίωμα παρέμβασης και φυσικά ψήφου, όμως το νέο Δ.Σ. για να είναι περισσότερο λειτουργικό, χρήσιμο στα μέλη του και πιο αποτελεσματικό, αποφάσισε τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα μέλη μας να τα αποστέλλουν εγγράφως στην Γραμματεία του Συνδέσμου και εάν δεν μπορούν να επιλυθούν με παρέμβαση της Γραμματείας, τότε να συζητούνται στο αμέσως επόμενο τακτικό Δ.Σ., με ταυτόχρονη πρόσκληση του άμεσα ενδιαφερόμενου μέλους για την πληρέστερη ανάλυση του προβλήματος και την δρομολόγηση των κατάλληλων ενεργειών.
   Εξυπακούεται ότι για σημαντικά θέματα που αφορούν όλα τα μέλη μας, θα συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση, πέραν των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων που λήφθηκε απόφαση να συγκαλούμε και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας πλην των Αθηνών, κατά την διάρκεια των τριών χρόνων που το πρόσφατα εκλεγέν Προεδρείο έχει την ευθύνη της πορείας του Συνδέσμου στα χέρια του.   

   Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας            Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                      Βιοχημικός

Αθήνα, 13/02/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

    Μετά την πρόσφατη εκλογική διαδικασία και την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας, χθες Πέμπτη 12/02/2015, συνεδρίασε για πρώτη φορά το νέο Δ.Σ. με θέμα τη συγκρότηση του σε σώμα.
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και προτάσεις των συμβούλων, ακολούθησε μυστική ψηφοφορία και η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής :
   Πρόεδρος               : Βουγιούκας Γεώργιος
   Α’ Αντιπρ/δρος     : Κατσίκης Ευάγγελος
   Β΄Αντιπρ/δρος     : Τσιμπικάκης Βασίλειος
   Γεν. Γραμματέας  : Καραμηνάς Ιωάννης
   Ταμίας                    : Γαλής Αντώνιος
   Ειδ. Γραμματέας  : Πυργαντή Δήμητρα
   Μέλος                     : Μάκκας Ιωάννης
   Μέλος                     : Αφθονίδης Νικόλαος
   Μέλος                     : Χρυσάγης Ιωάννης 

  Αναπληρωματικά μέλη του νέου Δ.Σ. σύμφωνα με τη σειρά εκλογής τους είναι :
 
   Αναπλ. Μέλος       : Μανούσος Παναγιώτης
   Αναπλ. Μέλος       : Τριανταφύλλου Δημήτριος
   Αναπλ. Μέλος       : Παπανδρεόυ Δημήτριος

Εκ της γραμματείας

Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Twitter