Pasidik-Logo

  
  
  
  • 1
  • 2

Αθήνα , 30/09/2014

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


   Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναφορικά με την δυνατότητα εκτέλεσης των εξετάσεων για βιοδείκτες στα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διαγνωστικά κέντρα.
   Σας θυμίζουμε ότι είναι εξειδικευμένες εξετάσεις τις οποίες δύναται να διενεργούν ιδιαίτερα εξειδικευμένα εργαστήρια που διαθέτουν την επιστημονική υπευθυνότητα, την επάρκεια και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για τη διενέργεια μοριακών αναλύσεων.


Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την εκτέλεση βιοδεικτών (Μορφή pdf)
Υπεύθυνη δήλωση (Μορφή WORD)

       Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας                           Ιωάννης Καραμηνάς

Ιατρός Ακτινολόγος                                     Βιοχημικός


                                                                                        Αθήνα , 30/09/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


      Σας ενημερώνουμε ότι χθες Δευτέρα 29/09/2014 ο Οίκος Ναύτου πίστωσε στους λογαριασμούς των παρόχων εργαστηριακής ιατρικής (Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια) την ληξιπρόθεσμη οφειλή μηνός Αυγούστου 2011 και σε όσους δεν είχε πιστώσει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του ίδιου έτους.
   Ως εκ τούτου, αναζητείστε στους λογαριασμούς σας τις αντίστοιχες πιστώσεις.

 

       Ο  Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας                          Ιωάννης Καραμηνάς

Ιατρός Ακτινολόγος                                     Βιοχημικός

Αθήνα , 23/09/2014

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


      Σας κοινοποιούμε Δελτίο Τύπου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναφορικά με την ολοκλήρωση του κλινικού και οικονομικού ελέγχου των παρόχων υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το 2013 από τις Ι.Ε.Ε., προς ενημέρωση σας.


Δελτίο Τύπου (Μορφή pdf)
        Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας                          Ιωάννης Καραμηνάς

Ιατρός Ακτινολόγος                                    Βιοχημικός

       
 Προς
Υπουργό Υγείας
 κ. Μ. Βορίδη                    


                                                                                        Αθήνα , 23/09/2014
Αρ. Πρωτ. : 23

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ


      Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
   Επειδή ο χρόνος τρέχει αμείλικτα και τα λάθη, ειδικά σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, πληρώνονται πολύ ακριβά, κάνουμε αυτήν την ανοιχτή παρέμβαση για να προτείνουμε την λύση η οποία βγάζει από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι ιδιωτικές μονάδες εργαστηριακής ιατρικής, λύση η οποία όμως παράλληλα ωφελεί τα μέγιστα και τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να επωφελούνται από την διενέργεια των διαγνωστικών εξετάσεων που χρειάζονται απευθυνόμενοι στις ιδιωτικές μονάδες παροχής εργαστηριακής ιατρικής, αφού οι αντίστοιχες δημόσιες δομές του Π.Ε.Δ.Υ. υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου.
   Ο κεντρικός στόχος της πρότασης είναι να προστατευτούν όσο γίνεται περισσότερο οι έντιμοι και ευσυνείδητοι πάροχοι και να πληγούν οι επίορκοι και ασυνείδητοι, ώστε να μπορεί να είναι σχετικά διαχειρίσιμη η επιβίωση των ευσυνείδητα λειτουργούντων διαγνωστικών μονάδων, οι οποίες διαφορετικά οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στην χρεοκοπία και την οικονομική καταστροφή.
   Η πρόταση παίρνει ως βάση υπολογισμού του ετήσιου ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου (plafond) διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων ανά πάροχο, το έτος 2012 και αυτό διότι η χρονιά αυτή είναι το πρώτο έτος λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με συνέπεια να προσεγγίζουν οι δαπάνες για διαγνωστικές εξετάσεις τις πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων, αφού οι κακόβουλοι πάροχοι μη γνωρίζοντας ακόμη τις αδυναμίες του ελεγκτικού μηχανισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ήσαν πολύ συγκρατημένοι όσον αφορά την προκλητή ζήτηση και γενικότερα την παραβατική συμπεριφορά.
   Από την άλλη μεριά το Υπουργείο Υγείας και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσουν ότι από την αρχή του τρέχοντος έτους (στην ουσία από τον Οκτώβριο της περασμένης χρονιάς), υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου τα εργαστηριακά τμήματα του Π.Ε.Δ.Υ., με συνέπεια όλοι οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού να πραγματοποιούν τις αναγκαίες διαγνωστικές εξετάσεις που τους συνταγογραφούν οι παραπέμπτοντες κλινικοί (θεράποντες) ιατροί στους ιδιώτες παρόχους (διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια), ενώ συγχρόνως το κράτος εξοικονομεί πόρους αφού δεν πληρώνει καθόλου μισθούς ιατρικού, παραϊατρικού και διοικητικού προσωπικού, κόστος αντιδραστηρίων και εκατοντάδων άλλων αναλώσιμων υλικών, λειτουργικά έξοδα, ασφαλιστικές εισφορές κ.α., πόρους τους οποίους πρέπει να διαθέσει στους ιδιώτες παρόχους που πραγματοποιούν τις εξετάσεις αυτές, επαυξάνοντας τον κωδικό των Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστηρίων (Κ.Α.Ε. 0671.01/Β1) με τους αντίστοιχους πόρους που εξοικονομεί.
   Τέλος με την εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών συνταγογράφησης διαγνωστικών εξετάσεων/πράξεων (guidelines) στους κλινικούς γιατρούς και τον ορισμό μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού συνταγογραφούμενων εξετάσεων («κόφτες») για κάθε κλινική ειδικότητα, περιορίζεται σημαντικά η σπατάλη των μη αναγκαίων διαγνωστικών εξετάσεων και με την δίκαιη αύξηση του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον κωδικό των Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστηρίων από εσωτερική ανακατανομή των πόρων του Οργανισμού ή και από την απευθείας ενίσχυση του προϋπολογισμού του στον παραπάνω κωδικό ο οποίος είναι άκρως ελλειμματικός, να αποκατασταθεί μία καταστροφική για τους παρόχους απόφαση η οποία οδηγεί αναπόφευκτα στο κλείσιμο των ιδιωτικών μονάδων παροχής εργαστηριακής ιατρικής, με καταστροφικές συνέπειες και για τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όπως προαναφέραμε, οι οποίοι δεν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν εγκαίρως τις αναγκαίες διαγνωστικές εξετάσεις τους, λόγω της ελλιπούς λειτουργίας ή και παντελούς απουσίας των αντίστοιχων δημοσίων δομών Π.Φ.Υ.
   Αναμένουμε τη συνάντηση που έχουμε ζητήσει από πολύ καιρό μαζί σας, για να δώσουμε περισσότερες διευκρινίσεις και τεχνικές οδηγίες εύκολης και άμεσης εφαρμογής της. 

       Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας                          Ιωάννης Καραμηνάς

Ιατρός Ακτινολόγος                                    Βιοχημικός

Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Twitter