17/11/2017 - Παράταση υποβολής 10ου/2017

  Αθήνα, 17/11/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με τη δοθείσα παράταση στην υποβολή και αποστολή του αρχείου 10ου/2017 μέχρι την 1η/12/2017, προς ενημέρωσή σας.

  Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

     Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  17/11/2017 - Νόμος 4498/2017

  Αθήνα, 17/11/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Σας κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 172/Α’/16-11-2017 με το οποίο καθορίζεται ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί ο συμψηφισμός των οφειλών των παρόχων υγείας, ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση που κάποιος πάροχος δεν θέλει να αποδεχθεί το συμψηφισμό,  καθώς και τη διαδικασία που θα ακολουθήσει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε αυτήν την περίπτωση για να συμψηφίσει οριστικά αυτές τις οφειλές (νόμος 4172/2013, άρθρο 100 παρ. 3.α. και τροποποιήσεις του ), προς ενημέρωσή σας.

  Φ.Ε.Κ. 172/ Α’/16-11-2017
  (Σελ. 6, άρθρο 19)
     Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  16/11/2017 - Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 16/11/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
     Σας κοινοποιούμε το Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β., προς ενημέρωσή σας.
  H μάχη της απασχόλησης κερδίζεται με εξωστρεφή ανάπτυξη και παραγωγή!
     Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  15/11/ 2017 - Σχετικά με την αποδοχή των συμψηφισμών

  Αθήνα, 15/11/2017

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


     Σας ενημερώνουμε ότι, χθες το απόγευμα αναρτήθηκαν εκ νέου οι καταστάσεις οφειλών που αφορούν τους συμψηφισμούς για όσους παρόχους είχαν μεταβεί στις Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ.), δηλώνοντας διαφορές που υπήρχαν με τα στοιχεία που κρατούν στα λογιστήρια τους.
     Ως εκ τούτου, όσοι είχατε τέτοιες διαφορές, θα πρέπει να ελέγξετε στις νέες καταστάσεις εάν έχουν διορθωθεί τα λάθη και να προχωρήσετε στην αποδοχή ή στην εκ νέου μετάβαση στις ΠΕ.ΔΙ. σε περίπτωση διαφωνίας με τα νέα στοιχεία, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 22/11/2017, όπως επιτάσσει ο νέος νόμος που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουλή των Ελλήνων.
     Την ίδια δυνατότητα έχουν και όσοι πάροχοι δεν είχαν πραγματοποιήσει την «αποδοχή» με τις καταστάσεις συμψηφισμού και είναι χρεωστικοί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., γιατί με τον νέο νόμο δεν θα μπορούν ενδεχομένως να εκμεταλλευτούν την επιστροφή των οφειλομένων με δόσεις.
     


     Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  14/11/2017 - Πληρωμή μηνός Ιουλίου 2017

  Αθήνα, 14/11/2017

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


     Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μας ενημέρωσαν ότι οι εκκαθαρίσεις των υποβολών μηνός Ιουλίου που αφορούν τα Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια έχουν ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου προχωρούν οι οριστικοποιήσεις για το μήνα αυτό.
     Ως εκ τούτου θα πρέπει να απευθύνεστε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΠΕ.ΔΙ.) που ανήκετε για να προσκομίσετε φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, ώστε να προχωρήσει η σχετική διαδικασία για την εξόφληση του συγκεκριμένου μήνα.

   

        Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  Page 1 of 245

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook