Pasidik-Logo

  
  
  
  • 1
  • 2

Αθήνα, 24/11/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

    Με την παρούσα ανακοίνωση σας παράσχουμε οδηγίες για το σύνολο των διεργασιών που οφείλουν να προβούν τα μέλη μας ενόψει της προαναγγελθείσας την 01/12/2014 έναρξης επίσχεσης αορίστου χρόνου παροχής των υπηρεσιών μας προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
  Οι οδηγίες αυτές αποσκοπούν , αφενός στην καλύτερη δυνατή επικοινωνία προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, των λόγων που μας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση και αφετέρου στην νομική σας κατοχύρωση.
  Ειδικότερα θα πρέπει από την Δευτέρα 24/11/2014 να προβείτε στις κάτωθι διεργασίες.

   1. Επικοινωνία της επίσχεσης
   α.Ανάρτηση στην εξώθυρα των μονάδων σας και στους χώρους αναμονής και γραμματειακής υποστήριξης, της αφισέτας αναγγελίας της επίσχεσης ( επισυνάπτεται ) .
   β.Επισύναψη της ενημερωτικής μας επιστολής μέσω των απαντήσεων των εξεταζομένων σας , στην οποίαν αναλύονται οι λόγοι της επίσχεσης ( επισυνάπτεται) .

   2. Νομική κατοχύρωση

    Διαχείριση των ραντεβού
  Προτείνουμε όπως το τηλεφωνικό σας κέντρο, σε όσους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ που επιθυμούν να προγραμματίσουν ραντεβού από την 01/12/2014 και μετά, να τους παρέχει την κατωτέρω ενημέρωση:
" Αγαπητέ ασφαλισμένε, σας γνωρίζουμε ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων καθώς και άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έχουν ανακοινώσει από την 01/12/2014 επίσχεση αορίστου χρόνου παροχής υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Εάν η απόφαση αυτή δεν ανακληθεί μέχρι την ημερομηνία διενέργεια της εξέτασης σας , τότε θα υποχρεωθείτε να καταβάλλετε πέραν της συμμετοχής σας και το υπόλοιπο της αξίας των εξετάσεων σας όπως αυτές καθορίζονται από το κρατικό τιμολόγιο (ΦΕΚ ). "

   Η Γραμματειακή υποστήριξη του Συνδέσμου μας θα δέχεται το οποιοδήποτε ερώτημα ( μέσω fax ή e-mail ) που θα αφορά θέματα ή ενδεχόμενες απορίες αναφορικά με την ανακοινωθείσα επίσχεση .

   Σημείωση: Η ανωτέρω πρόταση μας προς εσάς για εφαρμογή κρατικού τιμολογίου γίνεται προκειμένου να ληφθεί υπόψη η δυσμενής οικονομική συγκυρία. Επιπλέον, ο κλάδος μας σεβόμενος την οικονομική συγκυρία της χώρας, σας προτείνει να μεριμνήσετε και για εκείνους τους εξεταζομένους που χρήζουν διενέργειας ιδιαιτέρως ακριβών και υψηλής διαγνωστικής αξίας εξετάσεων , όπως μαγνητικής τομογραφίας, σπινθηρογραφήματος μυοκαρδίου και Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας , και αντί των τιμών ΦΕΚ  να τους προσφέρονται σε τιμές κάτω του κρατικού τιμολογίου και ειδικότερα στη τιμή των 180 ευρώ,  200 ευρώ  και 40 ευρώ αντίστοιχα , ούτως ώστε τόσο οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι όσο και οι θεράποντες ιατροί τους να γνωρίζουν την διάγνωση, ώστε να μπορούν να προχωρήσουν στην αναγκαία θεραπευτική αγωγή .  

 

       Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας          Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                     Βιοχημικός

«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων» – ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. – Πανεπιστημίου 56,Τηλ. 210-3306487, Φαξ 210-3306459

«Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»- Σεβαστουπόλεως 150
    
                                       

Αθήνα 24/11/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Γιατί τα Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια ξεκινούν επίσχεση

 

   Επειδή τα Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια εξυπηρετούν το σύνολο σχεδόν των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πάνω από το 90% σύμφωνα με πολύ πρόσφατη έρευνα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας), αφού άλλωστε τα εργαστηριακά τμήματα του Π.Ε.Δ.Υ. υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καν, σ΄όλη την επικράτεια.
   Επειδή το Κράτος (μέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εξακολουθεί να οφείλει χρήματα για τις εξετάσεις που έχουμε διενεργήσει, ακόμη από το έτος 2007 και εντεύθεν, πριν οι κλάδοι υγείας των διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων ενταχθούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αλλά και μετά τη δημιουργία του Οργανισμού έως σήμερα, αρνούμενος να συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
   Επειδή αυταρχικά, αντισυνταγματικά και ξεδιάντροπα μας αρπάζουν πίσω πάνω από το 50% του χρόνου μας, του κόπου μας και της αξίας των διαγνωστικών εξετάσεων  που διενεργούμε στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να εκτελέσουμε.
   Επειδή το Υπ. Υγείας και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν μπορούν ή δεν θέλουν να εφαρμόσουν μέτρα περιστολής των μη αναγκαίων δαπανών για διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις, παρότι αυτά έχουν νομοθετηθεί από τις 18/08/2014 (Φ.Ε.Κ. 2243/τεύχος Β’) και έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί από 01/09/2014.
   Και επειδή τέλος εάν συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας κάτω από αυτές τις συνθήκες θα καταστραφούμε οικονομικά ολοσχερώς, με αποτέλεσμα οι πολίτες αυτής της χώρας να μην μπορούν να διενεργήσουν τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις τους όταν τις χρειαστούν, ενώ χιλιάδες εργαζόμενοι των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. θα οδηγηθούν στο ταμείο ανεργίας.
   Για όλους τους παραπάνω πραγματικούς και αδιαμφισβήτητους λόγους, αναγκαζόμαστε να σταματήσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επί πιστώσει, προχωρώντας σε επίσχεση παροχής υπηρεσιών από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 και έως ότου το Υπουργείο Υγείας  και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ικανοποιήσουν τα παρακάτω αιτήματα μας, τα οποία είναι τα ελάχιστα που απαιτούνται για να συνεχίσουν τα Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια, όχι μόνο την εύρυθμη λειτουργία τους, αλλά και την ίδια την λειτουργία τους.
 
   ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Άμεση εξόφληση όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών όλων των ασφαλιστικών ταμείων πριν την ενσωμάτωσή τους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και καταβολή των νέας γενιάς οφειλομένων ποσών του Οργανισμού.
2.Ενίσχυση του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2014 για τις διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις.
3.Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (rebate) 15% σε όλους τους παρόχους εργαστηριακής ιατρικής.
4.Κατάργηση ατομικού πλαφόν. Κλειστός προϋπολογισμός ανά υγειονομική περιφέρεια με δικαίωμα άρνησης παροχής υπηρεσιών σε περίπτωση συμπλήρωσης του.
5.Άμεση εφαρμογή των παραρτημάτων Γ και Δ της Υπ. απόφασης Αρ. Υ9/οικ.70521 (Φ.Ε.Κ. 2243/18-08-2014) σε πραγματικό χρόνο (online και real time).

   Μέχρις ότου γίνουν πράξη τα αιτήματα αυτά, τα Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια θα συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., χρεώνοντας το κρατικό τιμολόγιο (Φ.Ε.Κ.), το οποίο θα πρέπει να θυμίσουμε σε όλους ότι έχει να αναπροσαρμοστεί από το έτος 1991 στη μεγαλύτερη πλειοψηφία των διαγνωστικών εξετάσεων που περιλαμβάνει.

 ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ


Αθήνα, 24/11/2014

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


   Σας κοινοποιούμε τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης που εξέδωσε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την αποπληρωμή της προκαταβολής του Σεπτεμβρίου 2014, προς ενημέρωση σας.

Διαγνωστικά Κέντρα (Μορφή pdf)
Διαγνωστικά Εργαστήρια (Μορφή pdf)

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας                                            Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                         Βιοχημικός

Αθήνα, 21/11/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

   Έχουν παρέλθει τρία χρόνια από την λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., χρόνος εντυπωσιακά μεγάλος για να μην έχει καταφέρει ακόμη ένας νέος Οργανισμός να οργανωθεί στοιχειωδώς με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
   Αποτέλεσμα της ανωτέρω οργανωτικής του αδυναμίας είναι η αναζήτηση εύκολων λύσεων, με την λήψη και επιβολή αυταρχικών, αντιδημοκρατικών και αντισυνταγματικών μέτρων εις βάρος των ιδιωτών παρόχων, όπως είναι το άδικο Rebate και το ληστρικό Claw back μέσω των οποίων αρπάζει πίσω πάνω από το 50% της αποζημίωσης των παρόχων. Τα μέτρα όμως αυτά θα έχουν άμεση επίπτωση στους ασφαλισμένους του Οργανισμού αφού η αναπόφευκτη κατάρρευση των ιδιωτών παρόχων θα οδηγήσει σε αδυναμία εκτέλεσης των απαραίτητων διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων, οι οποίοι σε ποσοστό πάνω από το 92% απευθύνονται στις ιδιωτικές δομές εργαστηριακής ιατρικής, λόγω  υπολειτουργίας ή παντελούς απουσίας των δημοσίων δομών του Π.Ε.Δ.Υ..
   Το προεδρείο του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. αφού εξάντλησε τα τελευταία τρία χρόνια όλη του την υπομονή και την καλή του πίστη σε συναντήσεις και συζητήσεις με το Υπουργείο Υγείας και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προσκομίζοντας θέσεις, προτάσεις και λύσεις που βασίζονταν πάντα στη λογική και στα ισχύοντα των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισέπραξε μόνο υποσχέσεις και παρελκυστική τακτική σε όλα τα εκκρεμή θέματα.
   Μετά τα ανωτέρω καταστροφικά μέτρα που έχουν επιβληθεί και μάλιστα με αναδρομικότητα στους ιδιώτες παρόχους της εργαστηριακής ιατρικής τα τελευταία δύο χρόνια, το Δ.Σ του Συνδέσμου μας αποφάσισε να συγκαλέσει σε σύσκεψη τα μεγαλύτερα Διαγνωστικά Κέντρα της Αττικής, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται όλες οι μεγάλες αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για να διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ενιαίου πλαισίου αντίδρασης με στόχο, να ανατρέψει την εφαρμογή των αυταρχικών και αντισυνταγματικών αυτών μέτρων που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό μας.  Το πλαίσιο αυτό επετεύχθη με καθολική μάλιστα αποδοχή. Τα αιτήματα και η μορφή της αντίδρασης μας, θα σας γνωστοποιηθούν άμεσα.  
  Ως εκ τούτου καλούμε όλους τους παρόχους εργαστηριακής ιατρικής ανά την Ελλάδα, είτε ανήκουν στον Σύνδεσμο μας, είτε σε άλλη συνδικαλιστική Ένωση, καθώς και εκείνους που δεν είναι ενταγμένοι σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και με την προϋπόθεση ότι συμφωνούν με τα αιτήματά μας, να ενωθούν με τους αποφασισμένους παρόχους της Αττικής, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να επιτύχουμε ταχύτερα την ανατροπή των άδικων και καταστροφικών αυτών μέτρων, τα οποία πλήττουν ανεπανόρθωτα όλους μας.
   Πρέπει όλοι μας να ξεπεράσουμε ενδοιασμούς και φόβους, να αφυπνίσουμε την συνείδησή μας, να επιστρατεύσουμε την λογική μας, να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια μας και να ενωθούμε όλοι μαζί σε μια κοινή προσπάθεια. Το όπλο μας δεν μπορεί να είναι άλλο από το «η ισχύς εν τη ενώσει».
   Μόνον η ένωση των δυνάμεων μας θα μπορέσει να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα των μονάδων μας και να αποτρέψει την αναπόφευκτη χρεοκοπία μας.   Μείνετε συντονισμένοι με τον ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. και σε πλήρη ετοιμότητα γιατί την προσεχή Δευτέρα θα σας ανακοινώσουμε τις ενέργειες που ακολουθούν. 


         Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας                                 Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                          Βιοχημικός

Τελευταία νέα

Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Twitter