Επιστολή Open Health Alliance 30 09 2011

  OPEN

  HEALTH

  ALLIANCE

   

  Αθήνα 30/09/2011

  Προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κον Βουδούρη Γεράσιμο

  Κοινοποίηση: Αντιπροέδρους & Μέλη ΔΣ / ΕΟΠΥΥ

   

  Αξιότιμε κε Πρόεδρε,

   

  ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την λειτουργία των ιατρικών εργαστηρίων του ΙΚΑ.

   

  Εν όψει της επίσημης λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ και με το δεδομένο ότι δεν αναφέρονται οι εργαστηριακές ειδικότητες Βιοπαθολόγων, Ακτινοδιαγνωστών, Κυτταρολόγων, Παθολογοανατόμων και Πυρηνικών Γιατρών στις εξαγγελθείσες πιθανές συνεργασίες του ΕΟΠΥΥ με τους κλινικούς μας συναδέλφους, σας γνωρίζουμε τα εξής:

  Α) Η Open Health Alliance είναι ένα προσφάτως ιδρυθέν σωματείο συνεργαζομένων γιατρών, όλων των ειδικοτήτων, με 450 ενεργά μέλη σε όλη την επικράτεια.

  Σκοποί μας είναι μεταξύ άλλων:

  1. η ενδυνάμωση των ανεξαρτήτων ιατρείων, φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και η επί κοινή ωφέλεια ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ τους.
  2. η τεχνική και τεχνολογική υποστήριξη, βοήθεια και καθοδήγηση για τη σύγχρονη οργάνωση και διοίκηση των ανεξάρτητων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας
  3. η εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για την βελτίωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της κερδοφορίας τους.
  4. η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού των συνεργαζόμενων ιατρείων, φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας.
  5. η δημιουργία, ανάπτυξη και διάθεση συνεργατικής πληροφοριακής πλατφόρμας υγείας  στα συνεργαζόμενα ιατρεία, φορείς και τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας
  6. η υποβολή προτάσεων για τη σύναψη ομαδικών συμβάσεων με ασφαλιστικούς οργανισμούς ιδιωτικούς ή δημόσιους, ιδιωτικές ή κρατικές επιχειρήσεις και φορείς.
  7. η δυνατότητα κεντρικής οικονομικής διαχείρισης των απαιτήσεων από την παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

  Β) Τα ιατρικά εργαστήρια των μελών μας ευρίσκονται σε ολόκληρη την επικράτεια, και στο πλέον απόμακρο τμήμα της χώρας, αδειοδοτημένα και με υψηλότατες προδιαγραφές λειτουργίας, πλέον των τυπικά προβλεπομένων .

   Κε Πρόεδρε είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε μαζί σας, όλους τους όρους ανάληψης λειτουργίας των ιατρικών εργαστηρίων, αλλά και των τακτικών κλινικών ιατρείων του ΙΚΑ , με οικονομικούς όρους ευνοϊκότερους της μέχρι τούδε λειτουργίας του, σαν συνέχεια των όσων προφορικών σκέψεων είχατε διατυπώσει σε αντιπροσωπεία συναδέλφων, που σας είχε επισκεφθεί στο γραφείο σας.

   Σε αναμονή της απαντήσεώς σας στα πλαίσια της προβλεπομένης ανοικτής διαδικασίας προκήρυξης και ανάθεσης έργου.

   Για την Διοικούσα Επιτροπή

                       Ο Γενικός Γραμματέας                                  Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

               Ν. Κονδύλης                                               Φ. Ν. Πατσουράκος

  Ειδικός Γενικής–Οικογενειακής Ιατρικής                       Καρδιολόγος-Αρχίατρος Ε.Α.