Επείγουσα Ανακοίνωση 05 02 2013

    Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.)

      α) Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών Βιοπαθολόγων– Κυτταρολόγων Παθολογοανατόμων

      β) Σύνδεσμος Ελλήνων Ιδιωτών Πυρηνικών Ιατρών

      γ) Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων

   Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων ( ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. )

   Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Ε.Ι.Φ.Π.Φ.Υ.)

 

Αθήνα, 05/02/2013

Επείγουσα Ανακοίνωση

   Αγαπητοί Συνάδερφοι,

   Μετά από πολύωρη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που διενεργήθηκε σήμερα το μεσημέρι 05/02/2013, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η αναστολή της επίσχεσης των υπηρεσιών μας προς τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

    Οι λόγοι που μας οδήγησαν στην απόφαση αυτή είναι η θετική στάση του Αν. Υπουργού Υγείας κ. Μ. Σαλμά, όσον αφορά την κατανόηση των δίκαιων αιτημάτων μας και την   σταδιακή επίλυση τους. Ειδικότερα:

  1. 1) Σήμερα ενταλματοποιήθηκε ο Ιούλιος 2012 και θα πληρωθούμε τον μήνα αυτόν το αργότερο στις αρχές της προσεχούς εβδομάδας.
  2. 2) Επίσης σήμερα δόθηκε εντολή μέχρι την προσεχή Παρασκευή, οριστικοποίηση των καταθέσεων που αφορούν τον μήνα Αύγουστο 2012 στις περιφερειακές διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.( πρώην Υ.Π.Α.Δ.), με προοπτική ενταλματοποίησης τους την προσεχή Δευτέρα και για το σκοπό αυτό να προσκομίσετε άμεσα φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες.
  3. 3) Υπήρξε δέσμευση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τον προγραμματισμό αποπληρωμής και του μηνός Σεπτεμβρίου 2012, μετά από εντολή του Πρωθυπουργού και του Αν. Υπουργού Υγείας για ισότιμη μεταχείριση όλων των παρόχων.
  4. 4) Έχει υπογραφεί κατά δήλωση του Αν. Υπουργού Υγείας κ. Μ. Σαλμά, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) για το ύψος του «κουρέματος» στις παλαιές οφειλές, που από 10% έως τις 15.000 ευρώ και 20% έκπτωση πέραν αυτού του ποσού, το τελικό ποσοστό διαμορφώθηκε στο 10% και 15% αντίστοιχα. Παράλληλα θα προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση η οποία θα προβλέπει άμεση εξόφληση των εκκαθαρισμένων λογαριασμών από τα ασφαλιστικά ταμεία και προκαταβολή 80% των μη ελεγμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  5. 5) Με παρέμβαση του Αν. Υπουργού Υγείας κ. Μ. Σαλμά έγινε αποδεκτή από την Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ήδη έχει αναρτηθεί στο site του Οργανισμού ότι, η αποζημίωσή μας αναφορικά με τις εξετάσεις εκείνες για τις οποίες διαμορφώθηκαν νέες ασφαλιστικές τιμές, θα προκύπτει από το άθροισμα της συμμετοχής 15% του ασφαλισμένου επί της τιμής Φ.Ε.Κ. και της αποζημίωσης του Οργανισμού επί του 85% της νέας ασφαλιστικής τιμής.
  6. 6) Υπήρξε δέσμευση του Αν. Υπουργού Υγείας κ. Μ. Σαλμά ότι, μέχρι το τέλος του 2013 θα έχουμε εξοφληθεί μέχρι και τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.

    Αγαπητοί Συνάδελφοι,

   Είναι βέβαιο ότι η ενθουσιώδης συμμετοχή σας στην επίσχεση, βοήθησε τα μέγιστα στην επίλυση μέρους των αιτημάτων μας και στη δρομολόγηση επίλυσης των υπολοίπων.

  Είναι βέβαιο ότι και το βελτιωμένο ύψος «κουρέματος» είναι άδικο για τον κλάδο μας, όμως ευελπιστούμε ότι αυτή θα είναι και η τελευταία άνιση μεταχείριση της Πολιτείας απέναντι στον κλάδο μας.

   Κύριοι Συνάδελφοι,

  Ο κλάδος μας πάντα προέβαλε απέναντι στην Πολιτεία την υπεύθυνη στάση και την κατάθεση ώριμων και δίκαιων προτάσεων. Σ’ αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε από τη στιγμή που διαπιστώνουμε ότι ο Αν. Υπουργός Υγείας αναγνωρίζει και εκτιμά τη στάση αυτή.

   Παραμένουμε σε ετοιμότητα να επανέλθουμε σε ενδεχόμενες μελλοντικές κινητοποιήσεις, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παρουσιάζεται εκτροπή από τα συμφωνηθέντα και την μη ισότιμη μεταχείριση της Πολιτείας έναντι των παρόχων.

 

Η Συντονιστική Επιτροπή