31/10/2017 - Ενημέρωση για τα παραπεμπτικά που δεν καταχωρούνται στο e-ΔΑΠΥ

  Αθήνα, 31/10/2017

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


     Επειδή κατά καιρούς έχουν δημιουργηθεί προβλήματα από την αδυναμία καταχώρησης κάποιων παραπεμπτικών στο ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΔΑΠΥ, εξαιτίας του γεγονότος ότι το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα πως ο ασθενής νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και ότι δεν έχει πάρει εξιτήριο μέχρι την ημερομηνία εκτέλεσης του παραπεμπτικού ή ότι το παραπεμπτικό συνταγογραφήθηκε στο διάστημα που ο ασθενής ήταν ακόμη νοσηλευόμενος, θέλουμε να σας ενημερώσουμε και να εφιστήσουμε την προσοχή σας, πως τα παραπεμπτικά που για οιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να καταχωρηθούν στο σύστημα, θα πρέπει να τα επιστρέφετε σ’ αυτούς που προσέρχονται για εξέταση στις μονάδες σας και να τους ενημερώνετε ότι θα πρέπει πρώτα να τακτοποιήσουν το όποιο ζήτημα έχει προκύψει (έκδοση εξιτηρίου, έκδοση παραπεμπτικού με άλλη ημερομηνία κ.λ.π.) και στη συνέχεια να προσέλθουν εκ νέου για την διενέργεια της εξέτασης.
     Αυτή είναι η ενημέρωση που είχαμε από την αρμόδια Δ/νση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την οποία σας κοινοποιούμε για να σας προφυλάξουμε από τη διενέργεια εξετάσεων για τις οποίες δεν θα αποζημιωθείτε.
      Τα προβλήματα αυτά δημιουργούνται, διότι το σύστημα του e-ΔΑΠΥ αναγνωρίζει πλέον τα ΑΜΚΑ των ασφαλισμένων και τα ταυτοποιεί με αυτά των νοσηλευόμενων ασθενών.
     Σας θυμίζουμε ότι, νοσηλευόμενος ασθενής σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική μπορεί να προσέλθει σε ιδιωτική διαγνωστική μονάδα για να εκτελέσει εξετάσεις που του έχουν υποδείξει οι ιατροί του νοσοκομείου ή της κλινικής, εφόσον τα νοσηλευτικά αυτά ιδρύματα δεν έχουν τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, το κατάλληλο προσωπικό ή τα απαραίτητα αναλώσιμα, πλην όμως για να μπορέσει το ιδιωτικό Διαγνωστικό Κέντρο ή Εργαστήριο να αποζημιωθεί, θα πρέπει να έχει συνάψει οικονομική σύμβαση με το δημόσιο νοσοκομείο ή την ιδιωτική κλινική του οποίου τον νοσηλευόμενο εξυπηρετεί και ως εκ τούτου το ίδιο το νοσοκομείο ή η κλινική είναι υποχρεωμένο να καλύψει τη δαπάνη που θα προκύψει.
    Σας επισυνάπτουμε παλαιότερες εγκυκλίους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επί του θέματος αυτού, ώστε να είστε πλήρως ενημερωμένοι.

  Σχετικά με τις εξετάσεις που διενεργούνται εκτός Νοσοκομείου

  Ιατρικές πράξεις και εξετάσεις σε νοσηλευόμενους ασθενείς που διενεργούνται εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών

  Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός